Header Image
Home / Data manipulatie (FME)

Data manipulatie (FME)

Toevoegen van geometrische componenten aan uw datasource met FME.

Voor veel organisaties wordt geografische data belangrijk. Deze gegevens moeten up-to-date zijn, opvraagbaar en bewerkt kunnen worden.

Wij maken gebruik van FME-integratie software voor het toevoegen van geometrische componenten aan uw databron (ETL).
De term ETL is afkomstig uit de databasewereld en staat voor Extract, Transformation and Load. Het is een proces over het afnemen van data uit een externe bron, het omvormen tot een hanteerbaar formaat en het laden ervan in een datawarehouse of GEO/GIS systeem.

Top